Loading...

Groningen Seaports

Groningen Seaports is de beheerder en ontwikkelaar van de haven van Delfzijl, de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen.
Overzicht

Organisatie: Groningen Seaports

Datum: September 2013 – December 2014

Link: www.groningen-seaports.com

September 2014 – December 2014

Nadat ik mijn afstudeeronderzoek had uitgevoerd bij Groningen Seaports, werd mij gevraagd of ik wilde blijven om de leiding te nemen over het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek werkte ik samen met twee stagiaires en heb ik diepte interviews afgenomen onder ongeveer 100 klanten van Groningen Seaports. Het onderzoek moest leiden tot verbeterpunten en meningen over ontwikkelingen ten aanzien van Groningen Seaports. Ik heb aan de hand van informatie uit voorgaande onderzoeken een nieuwe vragenlijst opgesteld en afspraken gemaakt met klanten. Na de interviews heb ik samen met collega's de resultaten geanalyseerd en verwerkt. Aan de hand van de resultaten heb ik conclusies en aanbevelingen opgesteld en met een stagiaire gepresenteerd aan het managementteam en verschillende afdelingen. De resultaten werden uiteindelijk ook tijdens de nieuwjaarsreceptie door Harm Post, algemeen directeur van Groningen Seaports, gepresenteerd aan de klanten.

Februari 2014 – Juni 2014

In deze periode heb ik mijn afstudeeronderzoek verricht bij Groningen Seaports. De titel van het onderzoek is "Marketingcommunicatie in een dynamische omgeving" en was bedoeld om aanbevelingen te doen aan de marketingmanager van Groningen Seaports, over hoe éénduidig marketingcommunicatiebeleid kan worden vormgegeven. Tijdens dit onderzoek werd gevraagd naar meningen en inzichten van concurrenten, klanten en managers van Groningen Seaports. Het onderzoek betrof kwalitatief onderzoek met behulp van diepte interviews om zo inzicht te krijgen in details omtrent het vormgeven van éénduidig marketingcommunicatiebeleid.

September 2013 – Januari 2014

Voor mijn specialisatie aan de Hanzehogeschool heb ik in een team een ander onderzoek verricht voor Groningen Seaports. De titel van dit onderzoek is "Datacenters onder de loep". Tijdens dit onderzoek werd de vestigings- en communicatiebehoeften van bestaande en potentiële klanten binnen de sector datacenters onderzocht. Ook tijdens dit onderzoek werd door middel van diepte interviews gevraagd naar meningen en inzichten. De aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek waren erop gericht om Groningen Seaports aandachtspunten te geven bij het aantrekken van datacenters.


 Vorige  Terug Volgende